Karstbase Bibliography Database

Culver, D.C.; Debevec, B.; Knez, M.; Kovacic, G.; Kranjc, A.; Mulec, J.; Pipan, T.; Preloovsek, M.; Ravbar, N.; Semeja, A.; Slabe, T.; Sebela, S.; Hajna, N.Z.
Preucevanje kraskega ekosistema skozi preucevanje kraskih zdruzb
The study of the karst ecosystem through the study of karst communities
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu II. Gradnja, turizem, ekologija, varovanje. Karstology and development challenges on karst II. Construction, tourism, ecology, protection
Postojna-Ljubljana
2012
132
147

karst ecosystem;
978-961-254-340-2
Culver, D.C.; Debevec, B.; Knez, M.; Kovacic, G.; Kranjc, A.; Mulec, J.; Pipan, T.; Preloovsek, M.; Ravbar, N.; Semeja, A.; Slabe, T.; Sebela, S.; Hajna, N.Z., 2012, Preucevanje kraskega ekosistema skozi preucevanje kraskih zdruzb , 132 - 147